- Τεχνικό Γραφείο -

Καλώς ήλθατε στο τεχνικό γραφείο 4dGeomap που δημιουργήθηκε το έτος 2017 από τον Μικρού Θεόδωρο – Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό Α.Π.Θ. Η έδρα του τεχνικού γραφείου βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης και δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Δυτική Μακεδονία.

- Υπηρεσίες -

Αγρονόμος Τοπογράφος

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  • Τοπογραφικά Διαγράμματα
  • Βεβαίωση Αδόμητου
  • Κτηματολόγιο
  • Χαράξεις αγροτεμαχίων/οικοπέδων
Αγρονόμος Τοπογράφος – Μηχανικός
3d Printing

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

  • Ανάγλυφα Εδάφους
  • Κτίρια υπό Κλίμακα
Τρισδιάστη Εκτύπωση
drone

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣμηΕΑ (Drones)

  • Φωτογραμμετρία
  • Γεωργία Ακριβείας
Χειριστής ΣμηΕΑ (UAV)