Αγρονόμος Τοπογράφος

Τοπογραφικά Διαγράμματα

  • Για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
  • Κατάτμησης
  • Για Αγοραπωλησίες
  • Για Αυθαίρετα

Βεβαίωση Αδόμητου

Για μεταβίβαση οικοπέδου, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια κατασκευή σε αυτό η οποία χρειάζεται ή να τακτοποιηθεί, ή να αφαιρεθεί για τη μεταβίβασή του.

Η αυτοψία μηχανικού είναι απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση για την έγγραφη πιστοποίηση αδόμητου οικοπέδου.

Κτηματολόγιο Δηλώσεις / Ενστάσεις


Χάραξη αγροτεμαχίων/οικοπέδων